חבילות של 25 בדיקות לפוספאט הדיגיטלית של HANNA 713
תוקף 04/20
מחיר לכל חבילה 60 ש"ח


0523821076
מנס ציונה